Indian Prime Minister Modi Tours Sri Lanka’s Former War Zone

Indian Prime Minister Narendra Modi visits Sri Lanka’s former civil war zone